Ce impact are asupra ieșenilor decretul privind starea de urgență

A fost publicat decretul privind instituirea stării de urgență.

Iată câteva prevederi cu impact la nivel local:

În perioada următoare, Primăria și Consiliului Județean trebuie să ne prezinte un plan de urgență referitor la modul în care vor fi puse în aplicare măsurile.

Poliția Locală se subordonează operațional Ministerului Afacerilor Interne.
Cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățământ se suspendă.
Primăria trebuie să ia măsuri pentru organizarea tuturor activităților astfel încât să se evite, pe cât posibil, contactul direct între persoane (se recomandă utilizarea mijloacelor electronice de comunicare).
 Pot fi făcute angajări de personal, fără concurs, pe durată determinată de 6 luni (adică pot fi angajați rapid medici, asistente, farmaciști etc., în unitățile sanitare și unitățile de protecție socială).
Vor putea fi suspendați din funcții, dacă nu își îndeplinesc corespunzător atribuțiile de serviciu, directorii de spitale, de Direcții de Sănătate Publică, servicii de ambulanță, precum și conducătorii autorităților și instituțiilor publice de la nivel local cu responsabilități în domeniul asistenței și protecției sociale.
 Toate măsurile pentru sprijinirea persoanelor izolate la domiciliu vor fi stabilite de către ministrul Sănătății și vor fi puse în practică de către administrația publică locală.
 Guvernul îi poate sprijini pe angajatorii și angajații afectați de efectele crizei.
 În toate instituțiile și autoritățile locale care au ca acționar unic sau majoritar Primăria, dar și în societățile cu capital privat, acolo unde este posibil, se va introduce munca la domiciliu sau telemunca.
 Toate certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap, precum și atestatele de asistenți maternali și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap a căror valabilitate expiră pe durata stării de urgență își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.
 Primăria poate propune ca Ministerul Afacerilor Interne să mobilizeze, din rezervele de stat, resursele materiale și umane necesare pentru a sprijini populația afectată și pentru a asigura necesarul de produse și servicii.
 Autoritățile împuternicite de lege pot rechiziționa bunuri și pot chema persoanele fizice să efectueze prestări de servicii în interes public, pentru rezolvarea problemelor materiale de orice natură și pentru a asigura forța de muncă necesară.
 Instituțiile și autoritățile publice trebuie să ia măsurile necesare pentru a informa în mod corect și obiectiv populația.
Sunt câteva măsuri ce pot fi aplicate gradual, adică în măsura în care va fi nevoie:
 Spitalele publice pot fi limitate la internarea și rezolvarea cazurilor urgente.
Restaurantele, hotelurile, cafenelele, cluburile, cazinourile, sediile asociațiilor și ale altor localuri publice pot fi închise temporar.
Circulația vehiculelor sau a persoanelor în/spre anumite zone ori între anumite ore, precum și ieșirea din zonele respective poate fi interzisă sau limitată.
 Carantinarea asupra unor clădiri, localități sau zone geografice este posibilă.